Naar een duurzame energievoorziening

Schaalgrootte gewenst

In Bad Nieuweschans staat een kartonfabriek van Solidus Solutions. Jaarlijks produceren ze op deze locatie 100.000 ton karton.

In het productieproces komt, bij de anaerobe zuivering van water, biogas vrij. Het gaat om ca. 300.000 m3 biogas op jaarbasis. De kartonfabriek wil dit biogas nuttig inzetten, maar krijgt dat niet geregeld.

De afgelopen jaren zijn verschillende scenario’s onderzocht. Zo is bijvoorbeeld bekeken of het biogas in het eigen productieproces ingezet kan worden, maar ook of een nabijgelegen kuuroord het biogas kan gebruiken voor het verwarmen van het zwembad. Vooralsnog zonder resultaat.

Oorzaak is dat de terugverdientijd (tvt) van de gaswasser te lang is. Zo’n installatie is nodig om het aanwezige zwavel uit het biogas te ‘wassen’ en het gas te ‘drogen’ waarna het geschikt is voor diverse installaties en ketels. De tvt van de gaswasser ligt – uitgaande van 300.000 m3 biogas – rond de 8 jaar. Fors hoger dan de tvt die bedrijven doorgaans als criterium hanteren.

In Bad Nieuweschans is ook gekeken naar de optie om een derde partij te betrekken die rekent met een langere tvt, maar dat is stukgelopen op de gevraagde leveringsgarantie. ‘Ondanks dat ons bedrijf 100 jaar bestaat, gaan wij geen langdurige leveringsverplichting aan met derden. Dat risico is voor ons veel te groot’, aldus Henry van Koolwijk, manager QESH bij Solidus Solutions.

Solidus Solutions is op zoek naar partijen met wie ze samen voldoende schaalgrootte krijgen voor een toekomstbestendige businesscase.

Potentie:

  • Vervangen aardgas met 225.000 m3 per jaar (vergelijkbaar met jaarlijkse gebruik van ongeveer 120 huishoudens)
  • Reductie CO2-uitstoot met 400 ton per jaar