Partners

VAPA

VAPA is het opleidingscentrum van en voor de Nederlandse papier-, karton- en golfkartonbranche. Ruim 25 jaar richt VAPA zich inmiddels op de opleidingsbehoeften van de branche én individuele bedrijven in Nederland en België. Het accent ligt op het vergroten en verbeteren van competenties van medewerkers die betrokken zijn bij het productieproces.

In de visie van VAPA omvat opleiden meer dan kennisoverdracht alleen. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen optimaal kunnen functioneren in hun werksituatie en dat zij waarde toevoegen aan het bedrijf. Met haar activiteiten beoogt VAPA bedrijven en hun medewerkers beter te laten presteren én de mogelijkheid te bieden zich continu te ontwikkelen. Zij doet dit onder meer via de inzet van haar trainers en ontwikkelaars en door gebruik te maken van diverse methoden en instrumenten, zoals:

 • ‘on the job’-training en -coaching
 • (door)ontwikkeling en uitvoering van opleidingstrajecten:
  klassikaal, in-company, tailor made, zelfstudie met behulp van e-learning, action learning
 • 0-metingen, plus ontwikkeling van individuele en collectieve opleidingsplannen
 • borging van kennis en kunde (inclusief kennis- & leermanagementsystemen)
 • bedrijfsspecifieke opleidingstrajecten en branchespecifieke ondersteuning binnen regulier ROC-onderwijs
 • ontwikkeling van werkplekinstructies op maat
 • opleiding en certificering van verschillende doelgroepen, zoals operators, machinevoerders, technologen en medewerkers TD
 • ontwikkeling en implementatie van moderne leermiddelen (e- & b-learning, film en audio)
 • advies en ondersteuning inzake opleidingsbeleid
 • ondersteuning bij andersoortige onderwijs- en arbeidsmarktgerelateerde kwesties.

Om dit te kunnen realiseren werkt VAPA nauw samen met de industrie. Het bestuur van VAPA wordt dan ook gevormd door een aantal directeuren en directieleden van ondernemingen uit de bedrijfstak.