Opening biogasproject Doetinchem

Innovatie

Restwater Papierfabriek Doetinchem omgezet in biogas

Innovatie in De Achterhoek: restwater van 35 °C met veel organische stof uit het productieproces van Papierfabriek Doetinchem wordt naar rioolwaterzuiveringsinstallatie Etten gepompt middels een persleiding van 4,5 kilometer. Daar wordt er biogas van geproduceerd, die over hetzelfde tracé wordt teruggevoerd naar de papierfabriek.

Daar wordt het ter vervanging van aardgas gebruikt voor stoomproductie, waardoor ook nog eens de CO2-emissie met 2.300 ton per jaar afneemt. Een deel van het biogas wordt daarnaast opgewerkt tot groen gas en geleverd aan het aardgasnet.

Deze begin oktober geopende industriële waterzuiveringsinstallatie Etten is een prachtig staaltje industriële symbiose. Niet zozeer een technologische innovatie, maar vooral een innovatie op het vlak van samenwerking. Zonder elkaar hadden Waterschap Rijn en IJssel, Waterstromen en Papierfabriek Doetinchem dit namelijk niet kunnen realiseren, aldus Bart Broens, directeur van de papierfabriek.

Van harte gefeliciteerd met deze duurzame innovatie!

Deel deze pagina:

jaarverslag-22-23

Jaarverslag '22/'23

In ons meest recente jaarverslag lees je het verhaal van elf (voormalig) stagairs die carrière maken in onze bedrijven. Met hen hebben we goud in handen. Veel leesplezier!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!