Bezoek Puurwater

Innovatie

Delegatie papier- en kartonsector bezoekt Puurwaterfabriek Emmen

Omdat onze zomers steeds droger verlopen, wordt water steeds schaarser. Voldoende beschikbaarheid van goede kwaliteit water is niet langer vanzelfsprekend. Papier- en kartonfabrieken spelen hierop in door water meer en meer te hergebruiken en te zoeken naar technieken die waterreductie opleveren.

Op dinsdag 31 mei deden we met zeventien collega’s uit onze sector inspiratie op tijdens een bezoek aan Puurwaterfabriek Emmen. Met rioolwater als grondstof produceert zij dagelijks achtduizend kubieke meter water van het zuiverste soort. In één proces. Onderhoudsarm en praktisch zonder chemicaliën. Ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd door NWTR, Nederlandse experts in waterzuivering en proceswatermanagement, onderdeel van Waterschap Vechtstromen. Uniek in de wereld!

We kijken terug op een leerzame dag!

Deel deze pagina:

jaarverslag-22-23

Jaarverslag '22/'23

In ons meest recente jaarverslag lees je het verhaal van elf (voormalig) stagairs die carrière maken in onze bedrijven. Met hen hebben we goud in handen. Veel leesplezier!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!