Zoek

Belangenbehartiging

De Nederlandse papier- en kartonsector spant zich voortdurend in om zijn producten zo duurzaam en energiezuinig mogelijk te produceren. De VNP behartigt de belangen van papier- en kartonbedrijven op onder meer onderstaande vlakken.

Verantwoord energiegebruik

Hoge energiekosten zorgen ervoor dat (de beschikbaarheid van) energie, energie-efficiency en emissiehandel belangrijke onderwerpen zijn binnen onze branche. We willen een circulaire, milieuvriendelijke bedrijfstak zijn en daarvoor is verantwoord energiegebruik essentieel. Onze sector werkt hard om de reductiedoelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord – 49 procent CO2-reductie in 2030, 95 procent reductie in 2050 – te behalen.

Energie-efficiencyverbetering

In onze sector bleef de afgelopen jaren – ondanks een productiestijging van 27 procent – het absolute (primaire) energieverbruik gelijk. Papier- en kartonbedrijven realiseerden daarmee een energie-efficiencyverbetering van 23 procent: daar zijn we erg trots op! De doelstelling van de sector is de efficiency verder te verbeteren en het energieverbruik per ton product omlaag te brengen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van de bedrijven.

Duurzaam ondernemen

De Nederlandse papier- en kartonsector is structureel bezig duurzamer en innovatiever te worden. Dit leidt ertoe dat meer papier wordt geproduceerd met minder impact op het milieu. De sector is koploper in optimaal (her)gebruik van grondstoffen en reststromen en gaat daarmee door om ook in de toekomst een van de koplopers te zijn op het gebied van verduurzaming. Dit betekent een structurele focus op vermindering van het waterverbruik, het stimuleren van milieulabels, lagere emissies, dematerialisatie en het stimuleren van duurzame initiatieven.

Advies SER: help de maakindustrie

Nederland oudpapierland

87 procent van het papier dat in Nederland wordt geproduceerd heeft oud papier als grondstof. Papiervezels kunnen vele malen worden hergebruikt. Ook wat betreft de inzameling van papier is Nederland wereldwijd één van de toppers: 90 procent van het papier en karton wordt in ons land gescheiden ingezameld. De sector is 100 procent FSC- en PEFC-gecertificeerd.

De papier- en kartonsector werkt aan een zo optimaal mogelijk gebruik van grondstoffen en een zo hoogwaardig mogelijke inzet van reststromen. Door de vezels in de natuurlijke vorm te gebruiken, blijven zij onderdeel van de kringloop. Voorbeelden van papier dat wordt gemaakt op basis van alternatieve grondstoffen zijn papier met vezels uit tomatenstengels (Schut Papier), eierdozen met grasvezels (Huhtamaki), suikerbietenpapier (Crown Van Gelder) en cradle-to-cradle hygiënepapier (WEPA Nederland).

Zuinig op water

De Nederlandse papier- en kartonsector is sinds geruime tijd bezig met allerlei projecten rondom water. Zo lopen momenteel proeven op het gebied van waterhergebruik, opwaardering van proces- en afvalwater, maar ook omtrent het steeds slimmer omgaan met energie op de proceswaterzuiveringsinstallatie. 

In Gelderland verzorgt
Industriewater Eerbeek de gezamenlijke waterzuivering van drie lokale papierfabrieken: DJP-De Hoop, Folding Boxboard Eerbeek en Neenah Coldenhove. Hier wordt ruim 95 procent van het opgepompte water gereinigd teruggegeven aan de natuur of opnieuw ingezet in het productieproces van de papierbedrijven.

OMSLAG LOS

Jaarverslag '23/'24

In dit jaarverslag klappen we uit de school over de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en onze sector. Veel leesplezier!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!