Search

Innovatie in onze sector

De Nederlandse papier- en kartonsector staat voor de grootste uitdaging uit zijn bestaan: in 2030 willen we dat de CO2-emissie 55 procent lager ligt dan in 1990, in het jaar 2050 zijn we klimaatneutraal. Het Nederlandse klimaatakkoord en de Europese Green Deal leiden tot een duurzamere samenleving waarin hergebruik en circulariteit centraal staan. Om onze doelstellingen te bereiken zijn behalve versnelde toepassing van bestaande technologie ook grensverleggende innovaties noodzakelijk die door individuele bedrijven niet op te brengen zijn: alleen een sectorbrede aanpak leidt tot succes.

Daarom is het VNP-projectbureau opgericht: het adviseert en ondersteunt Nederlandse papier- en kartonbedrijven bij de ontwikkeling en realisatie van projecten en technologieën die nodig zijn om onze klimaatambities waar te maken.

Organisatie VNP-projectbureau

Het projectbureau is onderdeel van de Koninklijke VNP en werkt nauw samen met de VNP-innovatiemanager en met papier- en kartonfabrieken. De innovatiemanager scout nieuwe technologieën. Het VNP-projectbureau realiseert initiatieven binnen twee focusgebieden: klimaat en circulariteit. De activiteiten worden uitgevoerd door de medewerkers van het VNP-projectbureau in samenwerking met (één of) meerdere bedrijven in de papier- en kartonsector. Het doel is met concrete en implementeerbare projecten bij te dragen aan realisatie van de klimaatdoelen van papier- en kartonbedrijven.

“Ons projectbureau ondersteunt papier- en kartonbedrijven bij de realisatie van projecten die nodig zijn om de klimaatambities waar te maken“

Activiteiten projectbureau

  • Ondersteuning bij de opzet van pilots en demo’s bij papier- en kartonbedrijven
  • Evaluatie van businesscases voor innovaties op de korte en (middel)lange termijn
  • Stimulering van R&D-projecten
  • Betrokkenheid genereren van én samenwerken met wetenschappelijke instituten, onderwijsinstellingen, adviesbureaus en leveranciers
  • Faciliteren van kennisuitwisseling
  • Uitvoering van studieprojecten
papierfabriek van gelder VNP

“Het projectbureau focust op twee gebieden: circulariteit & klimaat“

Focus op circulariteit

Papier en karton zijn het circulaire product van nu en straks. Binnen Europa is Nederland koploper op het gebied van hergebruik van oud papier. Bijna 90 procent van het materiaal dat Nederlandse papier- en kartonbedrijven maken heeft oud papier als grondstof. Ons doel is dat uiteindelijk al het papier en karton recyclebaar is en dat afval niet bestaat.

Daarom is het niet gek dat steeds meer ondernemers en producenten kiezen voor verpakkingen van papier of karton. Dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee in alle schakels van de keten. Welke rol spelen nieuwe papier- en kartonsoorten en grondstoffen in de toename van de circulariteit? Hoe verbeteren ontwerpers en producenten de recyclability van hun papieren en kartonnen verpakkingen? Hoe stemmen we onze recycleprocessen af op een steeds gevarieerder wordende oudpapierstroom? En hoe kunnen we rest- en afvalstromen binnen de papier- en karton bedrijven opnieuw gebruiken?

We helpen papier- en kartonbedrijven én alle andere schakels in de papier- en kartonkringloop met verdere verduurzaming van hun verpakkingen, voorkomen van afval, gebruiksgemak en optimale recycling van papier- en kartonproducten.

Focus op klimaat

Warmte, CO2-uitstoot en energie zijn de belangrijkste  aandachtsgebieden binnen het thema klimaat. Grote hoeveelheden water zijn nodig om van oud papier of verse vezels pulp te maken, waarna in een energie-intensief proces het water uit het papier wordt verwijderd. We zoeken gezamenlijk naar manieren om ons productieproces dusdanig te wijzigen dat substantieel minder water en energie nodig is.

Zo werken we aan integrale oplossingen voor verbetering van de mechanische ontwatering, efficiëntere droogtechnieken en warmtehergebruik en -opwaardering. Welke technologieën zijn op korte termijn beschikbaar? Welke uitdagingen liggen in een vernieuwde energiehuishouding? Wat voor technologische ontwikkelingen zijn op lange termijn cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de papier- en kartonproductie?

Wij ondersteunen onze sector door bedrijven, kennis en technologieleveranciers bij elkaar te brengen en er samen voor te zorgen dat we de duurzaamste sector van de Nederlandse industrie zijn en blijven! Hierbij is ook betrokkenheid van en facilitering door de overheid belangrijk. Een aantal keuzes hangt sterk af van het gekozen energiebeleid en de energie-infrastructuur. We denken ook aan toekomstige energiebronnen zoals geothermie, biogas, duurzame elektriciteit, waterstof en mogelijk carbon capture and storage (CCS).

Samen met jou

Er zijn vele technologieën die ons kunnen helpen onze duurzaamheidsambities te realiseren. Welke route het ook wordt, de papier- en kartonsector kan het niet alleen.

We hebben grote behoefte aan (uw) inspiratie en creativiteit! Daarom vragen we onderzoekers, studenten, machinebouwers en technologieleveranciers en -ontwikkelaars hun briljante ideeën met ons te delen en samen uit te werken.

Graag komen we met u in contact om informatie uit te wisselen, te filosoferen of brainstormen en op die manier de gezamenlijke mogelijkheden te ontdekken.

jaarverslag-22-23 Contact

Jaarverslag '22/'23

In ons meest recente jaarverslag lees je het verhaal van elf (voormalig) stagairs die carrière maken in onze bedrijven. Met hen hebben we goud in handen. Veel leesplezier!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!