Creating Sustainable Fibre Solutions (CSF)

Strategische innovatieagenda:
Creating Sustainable Fibre Solutions

Met de Energietransitie Papierketen maakte de papier- en kartonindustrie in Nederland een enorme sprong in energie- en ketenefficiency.

Een gezamenlijk behaald resultaat, omdat we samen een ambitieuze doelstelling opstelden en er vervolgens gezamenlijk de schouders onder zetten om deze te realiseren. Een prachtige prestatie!

Een breed scala aan veelbelovende ideeën, concepten en projecten werd de afgelopen jaren ontwikkeld. Zij verdienen het vervolg én focus te krijgen: Creating Sustainable Fibre Solutions! Hierin verschuift de focus van exploreren naar valoriseren en implementeren. Met handhaving van de energiedoelstelling, maar extra focus op het verkrijgen van meer waarde uit onze biogebaseerde grondstoffen en verhoogde klantwaarde en toegevoegde waarde van onze producten. We spelen een essentiële rol in het mogelijk maken van de circulaire, biobased economy!

Opnieuw doen we het gezamenlijk. Gezamenlijk keuzes maken, focussen op projecten die ons daadwerkelijk verder brengen! Facilitering van het traject van technologische innovatie tot daadwerkelijk implementatie. Door het wegnemen van juridische, sociale of financiële knelpunten, met een actieve lobby, positionering en communicatie van en voor de sector en het slaan van bruggen naar externe stakeholders. Met speciale aandacht voor ons human talent, dat geheel aangelijnd moet zijn om deze ambitie te realiseren.

Icoontrajecten
Vier icoontrajecten vormen het hart van de agenda en zorgen ervoor dat we ons profileren als een hightech, duurzame en overal zichtbare sector. De icoontrajecten leveren – zo is de verwachting – een grote bijdrage aan de doelstellingen van de CSF en zorgen voor een meetbaar resultaat voor de Nederlandse fabrieken. De icoontrajecten zijn:

  • Grondstoffen van de toekomst
  • Naar een duurzame energievoorziening
  • Doorbraken in energiebesparing
  • Circulariteit en meermalig gebruik