Creating Sustainable Fibre Solutions (CSF)

Besparen op energie en CO2

Doelstellingen:
1. Halvering energieverbruik in 2020.
2. 80 procent CO2-reductie in 2050.

Om de ambities op het gebied van energieverbruik en CO2-uitstoot waar te maken, zijn flinke investeringen noodzakelijk. Dat gebeurt onder andere op onderstaande vlakken:

Grotere procesefficiëntie
We maken een verbeterslag als het gaat om het produceren van papier(producten) en verpakkingen. In-process optimalisatie van het eigen productieproces. Reductie door minder verspilling. Leren van elkaar middels beste praktijken. Inzet van doorbraaktechnologieën en de concepten uit CEPI’s Two Team Project.

Meer energie-efficiëntie over de keten
In de keten kan heel veel worden bereikt op het gebied van energiebesparing. Reductie van materiaal, transport, energie en afval hebben – samen met de toepassing van duurzamere alternatieven – een positieve invloed op de milieu-impact van een product. Duurzaam Boek bewijst dat ketensamenwerking loont. Sinds kort worden ook een Duurzaam Tijdschrift en een Duurzame Verpakking uitgewerkt.

Betere benutting energiestromen
Inzet van alternatieve stromen en reststromen. Kennis delen en kennis ontwikkelen op het gebied van energie, met optimaal gebruik van alle stromen. Daarbij kijken we naar technologieën als WKK, geothermie, biogas en restwarmte.

Local to local
Lokaal sourcen en lokaal afzetten van producten en building blocks. Versterken logistieke systemen en samenwerken op locatie.