Creating Sustainable Fibre Solutions (CSF)

Communicatie &
positionering

Doelstelling:
Brede positieve bekendheid van onze sector in Nederland.

Het positioneringstraject dat onze sector momenteel beleeft heeft tot doel de manier waarop klanten, leveranciers, werknemers en de samenleving naar ons kijken, positief te beïnvloeden. We hebben onze sector gedefinieerd als ‘hightech, natuurlijk en overal om ons heen’. In eerste instantie richten we onze pijlen op de arbeidsmarkt. In dat kader is een bijzonder evenement ontstaan: een nationale week van papier!

Willen we de komende jaren een aantrekkelijke werkgever zijn voor een nieuwe generatie collega’s, dan moeten we zorgen dat we op een positieve manier op hun netvlies staan. We zijn een aansprekende sector waarin het fijn werken is, waar relevante producten worden gemaakt die ook in de toekomst nodig zijn en waar een mooie carrière kan worden opgebouwd.

In mei 2014 traden we gezamenlijk naar buiten: acht papier- en kartonproducenten organiseerden een groot aantal evenementen in het kader van deze actieweek. Daarmee zetten we op grote schaal de sector op de kaart!