Creating Sustainable Fibre Solutions (CSF)

Human talent:
mensen maken het verschil

Doelstelling:
Wij zijn dé sector waar mensen graag werken.

‘Toenemend tekort aan technisch personeel vraagt om ingrijpen!’ Berichten van soortgelijke strekking verschijnen de laatste jaren regelmatig in de media. Onze sector voorziet een haperende instroom van goed opgeleide technici op mbo- en hbo-niveau, omdat 10 tot 20 procent van de huidige werknemers de komende 10-15 jaar vanwege pensionering uitstroomt.

Het is van groot belang de kennis van vertrekkende medewerkers te borgen en kennisoverdracht aan nieuwkomers te realiseren. Vanwege de verhoogde pensioenleeftijd moet er bovendien een helder antwoord komen op de vraag hoe ouder, zittend personeel duurzaam wordt ingezet.

In onze sector maken mensen het verschil. In tijden van een krappe (sectorale) onderwijs- en arbeidsmarkt is het een uitdaging voldoende getalenteerd personeel aan te trekken en te behouden.

VAPA draagt de komende jaren op diverse manieren bij aan oplossingen voor deze problematiek. Met name via activiteiten die beogen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Een vernieuwde, bedrijfsgeörienteerde opleiding met een sterke borgingscomponent én het project ‘Talent behouden en interesseren voor de papier- & kartonsector in Gelderland’ vormen de eerste belangrijke routes binnen deze agenda.