Creating Sustainable Fibre Solutions (CSF)

Meerwaarde uit
biomassa

Doelstellingen:
1. 100 procent sluiten biobased productenkringloop.
2. Onze sector is in 2020 nog steeds marktleider op het gebied van non-food biobased producten en diensten.

Biomassa is hot: niet alleen in onze sector, maar ook meer en meer in andere industrieën. De papier- en kartonindustrie strijdt ervoor voorop te blijven lopen in vernieuwing en het inzetten, behandelen en verdelen van vezels (of fracties daarvan). 100 procent sluiting van de biobased productenkringloop vormt de doelstelling. Door integrale benutting van grondstoffen en 100 procent positieve herbruikbaarheid of recyclebaarheid van alle componenten gaan we die doelstelling waarmaken.

De geselecteerde projecten hebben relevantie voor een groot aantal fabrieken:

  • Binnen grondstofvoorziening wordt gewerkt aan een multiple-inputfabriek waarin gras, loof en gewas ingezet worden voor nieuwe markttoepassingen;
  • Voor efficiënte vezelbehandeling wordt de compressierefining verder ontwikkeld, opgeschaald en toegepast voor vezelbehoud en energiereductie;
  • ‘Papiermaken zonder afval’ wordt binnen zijstroomverwaarding nagestreefd door de ontwikkeling van een multiple-outputfabriek, die onder meer diverse soorten bio-kunststoffen produceert;
  • Dit alles resulteert in nieuwe circulaire vezelmodellen om samen met andere sectoren te komen tot optimale cellulosetoepassing.

Hiermee is de papiersector in 2020 nog steeds marktleider in Nederland op het gebied van non-food biobased producten en diensten. Daarnaast dragen we bij aan de ‘50 procent biobased-doelstelling’ van de BV Nederland, door het vervullen van een spilfunctie in nieuwe samenwerkingsverbanden.