Circulariteit en hergebruik

Minder CO2 in atmosfeer dankzij papierrecycling

Belangrijke rol papier en karton bij tegengaan klimaatverandering!

Fotosynthese is het bekendste systeem van CO2-opname (carbon capture). Door CO2-opname groeien bomen. Door groei en nieuwe aanplant leggen Europese bossen jaarlijks 761 Mton extra CO2 vast. Meer dan de helft hiervan blijft permanent opgeslagen en draagt dus bij aan de afname van CO2 in de atmosfeer.

In de producten die voortkomen uit bomen, zoals meubels en papier en karton, blijft bovendien de overige CO2 (347 Mton) vastgelegd. Deze opgeslagen CO2 komt pas vrij aan het eind van de levensduur van deze producten: als ze worden vernietigd. Verlenging van de levensduur van vezels (recycling!) draagt in grote mate bij aan de opslag van CO2.

Verlenging levensduur biobased producten verhoogt CO2-opslag
In iedere kilo cellulose die een product bevat, zit 1,5 kilo CO2 opgeslagen. Die blijft opgeslagen, ook als keer op keer recycling plaatsvindt. Hoe meer producten van hout en papier in omloop zijn, hoe meer CO2 blijft vastgelegd. Pöyry ontwikkelde een methode waarmee het effect van de levensduur van houtgebaseerde producten op de omvang van CO2-opslag wordt berekend.

In de periode van 1990 tot heden is de CO2-opslag in de voorraad papier (inclusief oud papier) toegenomen van 6.000 naar ruim 10.000 ton. Deze opslag is enorm belangrijk voor de reductie van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Het grote belang van circulariteit (inzameling en hergebruik) in en door de papier- en kartonsector is hiermee aangetoond. Niet alleen vanwege grondstofefficiëntie, maar vooral ook bij het tegengaan van klimaatverandering.

Inzameling en hergebruik hoog op agenda papier- en kartonsector
‘Inzameling en hergebruik’ is het vijfde icoontraject binnen de innovatieagenda van de Nederlandse papier- en kartonbedrijven. Het icoonteam buigt zich over organisatorische en juridische mogelijkheden om inzameling en hergebruik van producten van papier en karton te bevorderen. Het hergebruikpercentage van de vezels is hoog (rond de 80 procent), maar precieze cijfers ontbreken.

Die onduidelijkheid wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van eenduidige definities van het inzameling- en hergebruikpercentage van materialen. Daarnaast wordt het inzamelingspercentage regelmatig verward met hergebruik en het verbranden van ingezameld materiaal geduid als hergebruik. Zuivere metingen en eenduidige definities zijn van groot belang om hoogwaardig en langdurig hergebruik van papier en karton te monitoren en stimuleren.

Actieplan
Inzicht in circulariteit (inzameling en hergebruik) en de factoren die het beïnvloeden zijn essentieel om een plan op te stellen om circulariteit verder te verhogen en de papier- en kartonketen te betrekken bij maatregelen. Aspecten zijn ketenverantwoordelijkheid, randvoorwaarden voor circulariteit en meermalig gebruik. Eén van de belangrijkste aspecten die de circulariteit bepaalt is de kwaliteit van de ingezamelde grondstof: schoon en droog.

Welke maatregelen kan de papiersector nemen om circulariteit te bevorderen? Welk mandaat heeft zij in de keten? Welke verantwoordelijkheid hebben bijvoorbeeld inkt- en lijmproducenten?

Neem voor meer informatie contact op met Annita Westenbroek.