Doorbraken in energiebesparing

Doorbraken in
energiebesparing

Vierde icoonteam uit de startblokken!

Onze innovatieagenda symboliseert waar onze sector goed in is: samen werken aan oplossingen voor problemen waarvoor bedrijven individueel de menskracht, kennis of financiële middelen niet hebben. Begin 2017 zag het vierde project het levenslicht: Doorbraken in energie-efficiëntie.

De karton- en papiersector is goed in energie besparen: we lieten op dit vlak de afgelopen jaren puike prestaties zien. We zijn druk bezig de resterende energiebehoefte te verduurzamen, recycling verder te verhogen en meermalig gebruik te bevorderen.

We slagen erin de functionaliteit van ons product te variëren, waardoor ons biobased circulaire materiaal een steeds grotere waarde krijgt en in een steeds groter aantal toepassingen wordt gebruikt: niet in de laatste plaats ter vervanging van op fossiele grondstoffen gebaseerde materialen.

Het moet anders
Desondanks moet het anders. Onze processen zijn in de afgelopen decennia weliswaar vergaand geperfectioneerd, de basis is anderhalve eeuw oud. We gooien water bij pulp of oud papier, dat we er vervolgens met veel moeite weer uithalen.

Het projectteam begint daarom een zoektocht naar doorbraaktechnologieën. Een ontdekkingsreis naar innovaties om op een geheel andere wijze papier en karton te produceren. Zonder water. Of zonder het water te hoeven verdampen. We gaan de uitdaging aan!

Doel en opstelling
Het team staat onder leiding van René Kort (Schut Papier) en Bert Bodewes (Eska). Een verzameling professionals vanuit een groot aantal papier- en kartonbedrijven sloot zich aan, participeert, inspireert, opent deuren of denkrichtingen.

We staan voor een grote uitdaging: in de periode tot 2050 wordt een CO2-emissiereductie van 95 procent van ons verwacht. Dat vereist grote stappen in energie-efficiëntie door middel van compleet andere processen. Dit team verkent de mogelijkheden en praat met partijen die ons kunnen helpen.