Doorbraken in energiebesparing

Daarom doen we het!

Hieronder motiveren enkele leden van het icoonteam waarom doorbraken in energiebesparing broodnodig zijn.

Wil je in de toekomst als papierproducent nog serieus worden genomen, dan moeten we het energieverbruik drastisch terugdringen. We moeten het lef hebben te investeren in nieuwe technologieën, zelfs als we geen 100 procent zekerheid hebben dat die slagen. In mijn beleving is CO2-reductie een must en global warming onze vijand. Papier maken zonder energie betekent onder de streep kostprijsverlaging en versteviging van je concurrentiepositie. We moeten out-of-the-box denken én handelen.
René Kort, Directeur Schut Papier

Vooropgesteld: papier en karton leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage, nu en straks. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven als Eska in de toekomst alleen ruimte en kansen krijgen op voorwaarde dat het fossiele energiegebruik fors wordt beperkt. Vooral de grote warmtevraag in onze productie is een hardnekkig probleem én risico.
In dit icoontraject proberen we van dat risico een kans te maken, door te zoeken naar grote stappen voorwaarts met misschien nog ondenkbare innovaties. Iedereen die hierover net zo enthousiast is als wij, nodigen we van harte uit met ons mee te doen!
Bert Bodewes, QESH-manager Eska

Papier is een prachtig materiaal dat perfect past in de circulaire economie… zodra we het energiegebruik dat nodig is bij de productie aanzienlijk hebben teruggedrongen. Circulair betekent immers dat niets of weinig verloren gaat, en daar hoort energie bij. Hoe geavanceerd ook, technologisch zijn onze productieprocessen toch vooral de gemechaniseerde en geautomatiseerde ambachten van voorheen. Voor een veel lager energiegebruik op de langere termijn volstaat optimalisatie niet en moet het proces in de kern veranderen.
Eric van Tulden, Senior Project Engineer DS Smith Paper De Hoop

Onze fabriek én de papiersector staan voor de grote uitdaging om in 2050 de CO2-emissie met 95 procent te reduceren. Smurfit Kappa Roermond Papier heeft grote stappen gezet (en behoort tot de koplopers op het gebied van specifiek energieverbruik). Verdere energiereductie vergt samenwerking, binnen onze sector en met externe partners, om innovatieve technologieën te ontwikkelen waarmee we op termijn een drastische verlaging van onze emissie realiseren. We kunnen niet langer wachten, veranderingen in een kapitaalintensieve industrie vergen veel tijd. Dit icoontraject is daartoe een goed initiatief, op het juiste moment!
Claire Schreurs, Energy & Sustainability Manager Smurfit Kappa Roermond Papier

Dit traject is voor Crown Van Gelder belangrijk, omdat het in lijn is met ons eigen duurzaamheidsambities. Afhankelijkheid van aardgas leidt op termijn tot problemen en de kosten van CO2-emissie lopen zeer waarschijnlijk op. Ook de technische staat van onze WKC noopt in de toekomst tot innovatie in de energievoorziening. Persoonlijk vind ik deelname interessant, omdat het zo mogelijk is om een strategische bijdrage te leveren aan zowel milieutechnische als bedrijfstechnische verduurzaming van ons bedrijf en de sector.
Martin van de Pol, Milieu- en Energiemanager Crown Van Gelder