Duurzame energievoorziening

Naar een duurzame energievoorziening

Realisatie van duurzame energievoorziening voor meerdere papier- en kartonfabrieken, onafhankelijk van aardgas.

Perspectief & kansen
De energiemarkt is in beweging. Uiteenlopende ontwikkelingen veranderen het (toekomstig) energielandschap continu. Hoge energiekosten en afhankelijkheid van fossiele energiebronnen vragen om actie! Daarnaast neemt het belang van reductie van CO2-emissies meer en meer toe.
Innovatieve businessconcepten en passend beleid zijn nodig. Nieuwe duurzame oplossingen voor de energievoorzieningszekerheid en warmtevoorziening moeten worden ingepast. Technologische ontwikkelingen bieden kansen voor de toekomstige energievoorziening.

Aanpak

Innovatieve businessconcepten zijn nodig om de duurzaamheid van bestaande WKK-installaties uit te nutten en tegelijkertijd de transitie in te zetten richting nieuwe duurzame energiebronnen. De uitdagingen die gezamenlijk worden opgepakt zijn:

  • Een passend, transparant, betrouwbaar en stimulerend beleid.
  • Regionale inpassing van wet- en regelgeving (level playing field).
  • Investeringen in de maatschappelijke en industriële infrastructuur (gasleidingen en gasopwerking).
  • Beschikbaarheid, duurzaamheid, prijsontwikkeling en kennis van nieuwe duurzame energiebronnen en de hieraan verbonden technologische en economische risico’s.

Heeft u biogas? Deel het met ons!
De directe inzet van biogas levert grote voordelen op. In de ketels van de papierindustrie wordt biogas met 90 procent rendement in stoom omgezet. Een conversie naar groen gas is niet nodig. Wij doen dit al jaren, maar hebben ruimte voor meer! Lees meer over het aanbod van de papierindustrie.

Partner in circulaire energie
De papier- en kartonindustrie streeft naar circulariteit op het gebied van energie. Daarvoor zoeken we continu naar nieuwe kansen en mogelijkheden binnen de eigen sector, maar ook met bedrijven en partijen daarbuiten. Samenwerken geeft energie! Wij geloven dat een krachtige samenwerking ons verder brengt op weg naar een nog duurzamere toekomst. Dat we daarmee samen in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan de landelijke CO2-doelstellingen. Bovendien leidt het tot nieuwe businessmodellen. Dus heeft u energie over of juist behoefte aan energie: deel het met ons! Lees meer hierover in onze visual.

Best practices
Er gebeurt reeds een heleboel! Aan de linkerzijde van deze pagina vindt u een aantal inspirerende voorbeelden van wat op dit moment plaatsvindt in onze sector.