Duurzame energievoorziening

Duurzame energie uit de aardbodem

Parenco deed reeds in 2011 de eerste studies naar de mogelijkheid haar energievoorziening verder te verduurzamen met behulp van diepe geothermie.

Hierbij wordt op meer dan 5 kilometer diepte warmte onttrokken aan de aardbodem. Medio 2015 werd een en ander uitgewerkt in een businesscase, waarbij 60 MW aan aardwarmte ‘gewonnen’ kan worden.

Parenco kan tweederde gebruiken om vrijwel haar volledige energieverbruik te verduurzamen, terwijl het resterende deel gebruikt kan worden in warmtenetwerk de Vallei. In potentie levert deze case een reductie van minimaal 60.000 ton CO2 op.

Momenteel lopen gesprekken met diverse partners, zoals netwerkbeheerder Alliander, overheden en investeerders.