Duurzame energievoorziening

Gevraagd: mest van 8.000 Nederlandse koeien

Smurfit Kappa Roermond Papier heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie voor de zuivering van haar proceswater waarbij biogas vrijkomt.

Per uur wordt maar liefst 800 m3 biogas geproduceerd dat in de biogasketel wordt omgezet in 8 ton stoom. Met de biogasketel, die een rendement heeft van 85 procent, vervangt Smurfit Kappa Roermond Papier 5 procent van haar totale aardgasverbruik door biogas.

De biogasketel draait nog niet op volle toeren. De totale capaciteit (16 ton stoom per uur) wordt slechts voor de helft benut. Met de bestaande waterzuivering is extra biogasproductie niet mogelijk. Smurfit Kappa Roermond Papier is daarom op zoek naar biogasleveranciers die 7 miljoen m3 biogas op jaarbasis kunnen leveren.

Mestvergisting zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. Van 250.000 ton mest – de jaarproductie van ruim 8.000 koeien – kan via een mestvergisting bijna 7 miljoen m3 biogas per jaar worden geproduceerd. Genoeg om de volledige capaciteit van de biogasketel van Smurfit Kappa Roermond Papier te benutten.

De afname van biogas van een mestvergistingsinstallatie door een papierfabriek als Smurfit Kappa heeft diverse voordelen. Zo is het geproduceerde biogas direct inzetbaar in een biogasketel en hoeft niet te worden opgewaardeerd tot groengas met aardgaskwaliteit, een besparing van 6 tot 7 cent per m3. Tevens wordt een hogere efficiëntie gehaald. Daarnaast kunnen de reststromen van mestvergisting herbruikbaar zijn. De dunne fractie kan mogelijk (gedeeltelijk) worden ingezet in de waterzuivering van de papierfabriek. Hiervoor moet dit digestaat wel opgeschoond worden, maar zeker niet tot de kwaliteit die nodig is voor lozing op het oppervlaktewater zoals nu het geval is. De dikke fractie zou met behulp van restwarmte uit de papierfabriek kunnen worden gedroogd en gepelletiseerd, waarna het verkocht kan worden als organische mest.

Potentie:

  • Afzet voor biogas uit mestvergisting van alle mest van ruim 8.000 koeien (vergelijkbaar met het verbruik van bijna 3.000 huishoudens)
  • Verdere vermindering van aardgasverbruik van Smurfit Kappa Roermond Papier tot 10 procent
  • Inzet van restwarmte van de papierfabriek voor het drogen en pelletiseren van de dikke fractie die overblijft bij mestvergisting tot organische mest
  • Gebruik van de dunne fractie, restproduct uit mestvergisting, in waterzuivering van de papierfabriek
  • Reductie van de CO2-uitstoot met 8.300 ton