Duurzame energievoorziening

In de startblokken

Op de Veluwe staat een nieuwe samenwerking in de startblokken. Een samenwerking tussen een agrarisch ondernemer en papierproducent VHP Security Paper.

De agrariër wil op zijn terrein een mestvergister bouwen en op het terrein van de papierproducent een generator. Het biogas uit de mestvergister wordt in deze generator omgevormd tot elektriciteit. VHP Security Paper gaat deze elektriciteit samen met de warmte die bij het omvormingsproces vrijkomt gebruiken in haar productieproces.

Wanneer het plan ten uitvoer wordt gebracht is afhankelijk van de vergunningverlening voor de mestvergister. Alle overige goedkeuringen en vergunningen zijn binnen. Overigens zijn de agrariër en de papierproducent nog in gesprek over een tweede optie. Vanuit het oogpunt van energie-efficiency is het namelijk interessanter om het gas direct in een ketel van de papierfabriek te verstoken. Momenteel wordt doorgerekend of deze optie financieel haalbaar is.

Potentie:

  • Levering van 47.000 GJ duurzaam geproduceerde warmte (voldoende om 900 huishoudens jaarrond te verwarmen)
  • Opwekking van 14 miljoen kWh elektriciteit (vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 4.000 huishoudens)
  • Gezamenlijk levert dit bij 24/7 draaien een CO2-besparing op van 8.000 ton
  • Bij directe inzet van biogas bij de papierfabriek is reductie van aardgasgebruik van 40% mogelijk