Duurzame energievoorziening

Meer energie uit water

Industriewater Eerbeek (IWE) zuivert al 50 jaar afvalwater van drie grote papierfabrikanten in Eerbeek. Het gezuiverde water gaat naar de IJssel, waarbij de (rest)warmte in het water verloren gaat.

Biogas dat bij het anaerobe waterzuiveringsproces vrijkomt, wordt momenteel omgezet in stroom en teruggeleverd aan het openbare stroomnet. Bij die omzetting wordt maar 35 procent in elektriciteit omgezet, de rest gaat als warmte verloren.

IWE studeerde jarenlang op mogelijkheden om het proces meer circulair te maken. Dankzij een nieuwe zelfontwikkelde technologie voor bereiding van proceswater en door processen bij IWE en de papierfabrieken integraler te bekijken, is het na jaren gelukt de businesscase rond te krijgen.

Ze kunnen nu de kringloop verder sluiten. Door de aanleg van een biogas- en proceswaterleiding wordt het mogelijk om het biogas en een deel van het gezuiverde water direct te benutten in één van de papierfabrieken. De papierfabriek onttrekt hiermee minder grondwater, doseert minder chemicaliën en bespaart bovendien energie voor de productie van stoom, omdat het water dat IWE levert warmer is dan het grondwater.

Daarnaast wordt het biogas – als aardgasvervanger – ingezet in de warmte/krachtkoppeling (WKK) van de papierfabriek. Hiermee wordt het biogas 100 procent gebruikt en dus circa 2,5 keer beter benut dan in de oude situatie. Met recht ‘Energie uit water’!

Potentie:

  • Afname van grondwateronttrekking met 700.000 m3 per jaar (vergelijkbaar met het watergebruik van een kleine 4.000 huishoudens)
  • Stijging energie-efficiency van biogas van 40 procent naar bijna 100 procent
  • Vermeden CO2-uitstoot met 3.000 ton per jaar (vergelijkbaar met het energiegebruik van ongeveer 1000 huishoudens)