Duurzame energievoorziening

Samen afvalwater zuiveren

In de Achterhoek werken Papierfabriek Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel samen op het gebied van afvalwaterzuivering.

Uit een recent uitgevoerde businesscase blijkt dat er qua duurzaamheid duidelijke synergievoordelen zijn te behalen met een gezamenlijke oplossing op de locatie RWZI Etten. In een vervolgstudie worden de meest kansrijke varianten momenteel uitgewerkt.

Een variant met veel potentie is die waarbij Papierfabriek Doetinchem op zeer efficiƫnte wijze in haar ketelhuis het biogas inzet dat ontstaat bij de zuivering van het afvalwater, bij de vergisting van het slib van het Waterschap en bij eventuele nieuwe (vergistings)installaties die op de locatie RWZI Etten gebouwd kunnen worden.