Een duurzame toekomst: de Nederlandse papier- en kartonindustrie werkt er al jaren hard aan. Dat doen we onder meer met het wijdverbreid recyclen van oud papier en een significante verlaging van energieverbruik en CO2-emissie. Ook gebruiken we nieuwe vezelbronnen voor papier en karton. Dat biedt tal van mogelijkheden om lokale kringlopen op duurzame wijze te sluiten. En helpt deuren te openen naar nieuwe producten om zo toe te werken naar een biobased economie.

Succesvolle voorbeelden van nieuwe vezels in papier en karton

Bij de juiste combinatie tussen grondstof en product komt de toepasbaarheid van de nieuwe vezels goed tot haar recht. Hiernaast staan daarvan enkele succesvolle voorbeelden.

Samen werken aan duurzaamheid

De VNP nodigt u van harte uit mee te werken aan een duurzame toekomst. We hebben daarom een overzicht gemaakt. Hierin staan de productsoorten in de Nederlandse papierindustrie, de daarin gebruikte vezels en de fabrieken die zich hiermee bezighouden.

Bent u leverancier van potentiële nieuwe grondstoffen? Of bent u als papier- of kartonproducent geïnteresseerd in verduurzaming van uw product of introductie van een nieuwe grondstof? Dan kunt u met de voorbeelden nagaan of u een grondstof voor de productie van papier of karton kunt leveren of gebruiken.

Flyer alternatieve vezels

De VNP maakte een flyer waarin we u vragen mee te helpen bij de zoektocht naar en toepassing van alternatieve vezels. Download de flyer of neem contact met ons op om een aantal papieren exemplaren te ontvangen.