Innovatie in onze sector

Papier- en kartonfabrieken bundelen innovatiekracht

Met spoed naar doorbraaktechnologie├źn!

VNP en KCPK bundelen hun innovatie-inspanningen in het VNP-innovatieteam. De besturen van VNP en KCPK hebben hiertoe besloten omdat de Klimaatafspraken en Green Deal een ongekende uitdaging opleggen aan papier- en kartonbedrijven en vragen om innovaties die te groot, complex of duur zijn om als bedrijf dit individueel uit te voeren.

Doel van deze nieuwe werkvorm in onze sector is binnen enkele jaren doorbraakontwikkelingen te realiseren die noodzakelijk zijn om de maatschappelijke vraag (49 procent CO2-reductie in 2030) te beantwoorden. Het water- en energieverbruik in onze bedrijven moet flink omlaag, voor CO2-emissies is geen ruimte: een klimaatneutrale bedrijfsvoering is de enige weg naar een gezonde toekomst. Intensieve samenwerking op het vlak van innovatie is de enige manier om daarin te slagen.

In kleine, projectmatige teams werken papier- en kartonfabrieken, universiteiten, hogescholen, ingenieursbureaus, energiebedrijven en andere deskundigen voortaan samen om op korte termijn resultaten te behalen die een flinke bijdrage leveren aan de klimaat- en milieudoelstellingen die Den Haag en Brussel verlangen.