Voorbeelden innovatie en verduurzaming

Voorbeelden innovatie en verduurzaming

Onze sector staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen die de politiek en samenleving stellen zijn radicale veranderingen in ons productieproces nodig.

Dat kunnen we niet alleen; we slaan als sector de handen ineen en vragen politiek, collega-sectoren, kennisinstituten, energiebedrijven en onderwijsinstellingen met ons mee te denken. Alleen samen komen we tot veranderingen die ons helpen de klimaatambities waar te maken.

Op deze pagina vindt u aan de rechterzijde onze roadmap, waarin we toelichten langs welke sporen we 95 procent CO2-reductie in 2050 denken te bereiken.

Aan de linkerzijde vindt u aansprekende voorbeelden van verduurzamingstrajecten die op dit moment lopen in onze sector. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.