Industriewater Eerbeek

Innovatie

Onderzoek naar inzet micro-organismen bij afbraak chemische verbindingen

Veel nuttige en geavanceerde chemische verbindingen die bijvoorbeeld als coating worden toegevoegd aan papier en karton, zijn slecht afbreekbaar, waardoor ze accumuleren in de bodem of in water en zelfs in voedsel of het lichaam kunnen terechtkomen.

Mogelijk vormen micro-organismen een oplossing voor dit probleem. Daarom onderzoekt in de publiek-private samenwerking MEDALE een breed consortium van kennisinstituten en industriële partners – waaronder Wageningen University & Research en de VNP – de potentie om het scala aan enzymatische omzettingen en afbraakroutes dat aanwezig is in micro-organismen in te zetten bij de afbraak van deze persistente chemicaliën. De pilot van dit onderzoek is inmiddels gestart bij Industriewater Eerbeek.

We richten ons op plaatsen waar geconcentreerde hoeveelheden hormonen, organische oplosmiddelen en perfluoroalkyl-verbindingen (PFAS) voorkomen. Adaptive laboratory evolution (ALE) wordt ingezet om enzymatische omzettingen en biodegradatie-routes te optimaliseren via genetische veranderingen die op natuurlijke wijze plaatsvinden. MEDALE heeft tot doel de potentie van ALE bij de afbraak van persistente verbindingen aan te tonen en te verbeteren.

We verwachten dat deze technologie de mogelijkheden voor biodegradatie met micro-organismen in brede zin vergroot. De opgedane kennis wordt publiek toegankelijk gemaakt, waardoor brede toepassing van biodegradatie mogelijk wordt.

Deel deze pagina:

jaarverslag-22-23 Contact

Jaarverslag '22/'23

In ons meest recente jaarverslag lees je het verhaal van elf (voormalig) stagairs die carrière maken in onze bedrijven. Met hen hebben we goud in handen. Veel leesplezier!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!