Laatste nieuws

Investering in Parenco biorefinery en grondstoffenrotonde

Bio-economy op het terrein van Papierfabriek Parenco in Renkum: efficiënte afvalwaterzuivering, verbeterde biogasproductie en de productie van bio-olie en van grondstoffen voor bioplastics zijn de doelstellingen van deze investering van 1 miljoen euro.

Een consortium van bedrijven doet deze investering samen met de stadsregio Arnhem-Nijmegen, die hiervoor een subsidie van de Provincie Gelderland inzet. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland investeert mee en coördineert hiervoor twee projecten.

Eén project richt zich op het combineren van de afvalwaterzuivering van Parenco en die van het Waterschap Vallei en Veluwe. Dit moet leiden tot efficiëntere behandeling van het water en een verhoging van de hoeveelheid biogas uit reststromen. Het projectteam bestaat uit Parenco, Waterschap Vallei en Veluwe, slibverwerkingsbedrijf GMB BioEnergie en technologiebedrijf Sustec uit Wageningen.

Het tweede project richt zich op het inzetten van gerecyclede vezels voor andere doeleinden dan het produceren van papier. De technologiebedrijven Opure (Ede), MicCell Bioservices (Doetinchem), Dyadic (Wageningen) en HAN-Biocentre (Nijmegen) werken hierbij samen om via biologische omzettingen bio-olie en grondstoffen voor bioplastics te maken voor verschillende toepassingen. Het Kenniscentrum Papier en Karton (Arnhem) brengt kennis en ervaring in van vergelijkbare initiatieven in de papierindustrie.