Laatste nieuws

17 april arbomiddag: voorkom ongevallen door valpreventie & LTT!

De meeste ongevallen in onze sector hebben te maken met twee risicogebieden: valpreventie en het veiligstellen van machines (Lockout Tagout Tryout). Voor 2013 is afgesproken dat er binnen het Verbond Papier & Karton extra aandacht is voor deze prioritaire thema's, zodat het aantal ongevallen in deze categorieën drastisch vermindert.

Graag nodigen wij u uit voor één van de regionale voorlichtingsdagen die dit jaar georganiseerd worden bij collega-bedrijven. De eerste bijeenkomst staat gepland in Noord-Nederland; er zijn plannen om hetzelfde programma ook in het midden en het zuiden van het land aan te bieden. Aansluitend wordt bepaald hoe en waar vervolgsessies worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld workshops voor TD-ers.

Op 17 april aanstaande staat ‘s middags de eerste bijeenkomst gepland bij Eska Graphic Board in Hoogezand. De doelgroep is breed en bestaat uit: arbocoördinatoren, VGWM-commissieleden, TD-ers, kortom iedereen die beroepsmatig in onze sector met valpreventie- en LTT-zaken te maken heeft.

Na een algemene introductie kiest u voor één van beide parallelsessies, waarin verdere uitleg wordt gegeven over de implementatie van valpreventie of Lockout Tagout Tryout in de praktijk. Een bezoek aan de productieruimte laat zien hoe deze programma’s bijgedragen aan een veilige werksituatie bij Eska Graphic Board. Hierna kunt u met collega’s van gedachten wisselen over deze onderwerpen in één van de discussiegroepen. Kortom, een interactief programma dat voor en door collegas uit de branche wordt aangeboden.