Laatste nieuws

1,8 miljoen voor seismisch onderzoek naar ultradiepe geothermie

Gedeputeerde Staten in de provincie Gelderland stellen 1,8 miljoen euro beschikbaar aan Tellus Renkum BV voor seismisch onderzoek naar de potentie en risico’s van ultradiepe geothermie in de provincie.

Ultra Diepe geothermie is een manier om warmte in diepere aardlagen te gebruiken met temperaturen boven 130 graden Celsius. Door die hoge temperaturen is het één van de weinige duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen in industriële productie, zoals bij papier- en kartonfabrikant Parenco in Renkum. Ultradiepe geothermie maakt gebruik van gas overbodig.

Gelderland heeft als doel om in 2050 energieneutraal zijn: om dat te bereiken moet de energievoorziening verduurzamen. Ultradiepe geothermie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Provinciale Staten moeten nog over dit voorstel besluiten.