Laatste nieuws

Aanvraagperiode compensatie ETS gestart

Donderdag 15 januari is de aanvraagperiode voor de subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS gestart. Indirecte emissiekosten ETS is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Ondernemingen die te maken krijgen met hogere elektriciteitskosten door emissiehandel kunnen de subsidie aanvragen. Zij hebben te maken met concurrentie uit landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door CO2-kosten. Vijftien bedrijfstakken komen hiervoor in aanmerking, waaronder de papier- en kartonsector.

Aanvragen moeten uiterlijk op 15 april 2015 voor 17:00 uur ingediend zijn. Het totale beschikbare subsidiebedrag voor 2015 bedraagt € 50 miljoen. Dit compenseert kosten gemaakt in 2014. Op de website van RVO.nl zijn de benodigde rekensheet en ondersteunende handleiding aanwezig.

Tijdig indienen monitoringsrapportage
Om voor de regeling in aanmerking te komen moet een onderneming deelnemen aan een Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA/MEE). Daarnaast heeft RVO.nl een positief advies afgegeven op het door de onderneming ingediende energie-efficiëntieplan.

De jaarlijkse monitoringsrapportage, waarin de bereikte voortgang staat beschreven, dient tijdig en volledig te worden ingediend bij de MJA-/MEE-afdeling van RVO.nl voor beoordeling, uiterlijk 15 april 2015 om17:00 uur. Na het verstrijken van deze deadline is er geen mogelijkheid tot herstel of aanvullingen.