Laatste nieuws

Agentschap NL en VNP tekenen samenwerkingsovereenkomst

Dinsdag 2 december ondertekenden Agentschap NL en de Koninklijke VNP een samenwerkingsovereenkomst om de energietransitie verder te brengen – in de papiersector, maar ook sectoroverstijgend.

De samenwerkingsovereenkomst is een aanloop naar een aantal ketenprojecten die een bijdrage gaan leveren aan de energietransitie. Sectoroverstijgende samenwerking tussen ketenpartijen uit de grafische, papier-, voedings- en genotmiddelensectoren moet leiden tot meer winst voor alle partijen op energiebesparing, materiaalgebruik en CO2-uitstoot.

Blijven verbeteren
‘Tussen 2009 en 2012 verbeterde de VNP onder het MEE-convenant (afspraken over energiebesparing met het rijk) de energie-efficiency al met 24 procent’, vertelt directeur Gerrit Jan Koopman. ‘De komende acht jaar willen we nog eens 26 procent besparen en het maximale halen uit grondstoffen. We maken al papier en grasdozen en kijken naar componenten voor de farmaceutische en chemische industrie en plantaardige kleurstoffen uit biomassa. Niemand had een aantal jaar geleden gedacht dat vetzuren tot onze producten zouden behoren, nu is dat al realiteit.’

Ketenprojecten
De ketenprojecten hebben tot doel om verpakkings- en tijdschriftenketens te verduurzamen. Verbeteringen in alle schakels van de keten zorgen voor meer efficiëntie en een duurzamer eindproduct. Het voorkomen van overproductie, materiaalverlies en overlevering, het kiezen voor duurzame en lichtere materialen, het reduceren van energieverbruik en het maximaliseren van recyclingmogelijkheden kan voor een verduurzaming zorgen van tussen de 5 en 20 procent.

Uitdaging
De uitdaging zit volgens Erik van der Werf van Agentschap NL in het opzij zetten van vooroordelen. ‘Een installatie die organische vezels uit heel vochtige reststromen haalt is interessant voor papier, maar ook voor waterzuivering. Soms is het lastig om de overeenkomst met een andere sector te zien, terwijl je er samen profijt van kunt hebben.’ Voor Henk van Houtum, voorzitter van de VNP, zit de uitdaging in de vertaalslag naar de klant. ‘Die moet het willen. Duurzaamheid staat nooit bovenaan het lijstje, dus moeten producten slim, aantrekkelijk en functioneel zijn.’

Samenwerken
Job Rosenhart van Agentschap NL zette de samenwerkingsovereenkomst met VNP in gang: ‘Een ketenbrede aanpak wordt steeds belangrijker om substantiële efficiëntieverbeteringen te realiseren in een circulaire economie. Als je alleen je eigen schakel verduurzaamt en anderen doen niets, dan heeft het aan het eind van de rit misschien maar weinig effect. Over grenzen heen kijken en sámen verduurzamen, dat is de toekomst.’

Ondertekening samenwerking VNP en Agentschap NL

 

 

 
Henk van Houtum en Erik van der Werf (foto Hans Roggen)