Laatste nieuws

‘Agro Papier Chemie Green Deal’ getekend tijdens Innovatie-estafette

Op 12 november bevestigden de VNCI en de Stichting Dutch Biorefinery Cluster (DBC) met minister Kamp van Economische Zaken de voortzetting van de Agro Papier Chemie Green Deal. Hiermee willen de partijen de ontwikkeling van de biobased economy versnellen en zo bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij. De bevestiging vond plaats tijdens de Innovatie-estafette. Annita Westenbroek is directeur van het DBC.

Met de Agro Papier Chemie (APC) Green Deal belooft de industrie het gebruik van biomassa te bevorderen. Het ministerie tekent daarbij voor assistentie en ondersteuning, onder meer via consistente wet- en regelgeving en instrumenten om potentiële business cases eenvoudig om te zetten naar commerciële initiatieven. Bijzonder is het sectoroverschrijdende karakter: dankzij de Green Deal zijn bedrijven zoals papier-, suikerbiet- of aardappelproducenten en chemiebedrijven partners in het APC-platform. Ze werken samen aan initiatieven om het gebruik van biomassastromen te verwaarden. Kansrijke mogelijkheden zijn reeds geïdentificeerd in het halen van eiwitten uit reststromen en chemische bouwstoffen uit planten, lignocellulose als grondstof, het sluiten van de mineralenkringloop en watervalorisatie.

Door het benutten van elkaars kennis en expertise van de eigen industriële grondstoffen, intermediaire stromen en producten, en het inzetten van gezamenlijke technologieën, stelt het APC Platform business cases op waar bedrijven mee aan de slag kunnen. Het platform zal voor 2014 minstens zes business cases opleveren die door bedrijven uit deze sectoren via samenwerking commercieel worden ingezet. De door Minister Kamp bekrachtigde verlenging betekent dat het succes zal worden voortgezet richting nog meer business cases op nieuwe cross-sectorale biobased thema’s, zoals biobased composieten, coatings en verpakkingen.

Green Deal