Laatste nieuws

Belasting op leidingwater voor bedrijven (BOL) van tafel

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 4 juni in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet de belasting op leidingwater (BOL) aanpast. Het heffingsplafond blijft bestaan; daarmee is voor de papier- en kartonindustrie de contraproductieve milieubelastingmaatregel van tafel.

Het kabinet is van plan de inkomsten (circa 80 miljoen euro) die het hiermee misloopt te compenseren met alternatieve milieubelastingen (naar alle waarschijnlijkheid de energiebelasting). Deze maatregel wordt uitgewerkt en opgenomen in het Belastingplan 2015.

Door het terugdraaien van de BOL voor bedrijven komt voor papierfabrikant Crown Van Gelder een stijging van de waterkosten met 80 procent te vervallen. In Eerbeek kan worden verdergegaan met het project waarbij het afvalwater van Mayr-Melnhof, Coldenhove en DS Smith Paper De Hoop niet langer wordt geloosd, maar kan worden terug geleverd aan de fabrieken. Zij gebruiken het water opnieuw in het productieproces. Hiermee wordt tegelijkertijd energie gewonnen uit het afvalwater. Dit duurzame en innovatieve initiatief gaat gepaard met een investering van € 2,7 miljoen voor onder meer de aanleg van leidingen en de bouw van een biogasinstallatie.