Laatste nieuws

Circular Economy Lab 3 – recycling van papier en karton

Hoe kan de papier- en kartonindustrie samen met ketenpartners volgende stappen zetten in het sluiten van de kringloop van papier en karton? Dat is de centrale vraag van het Circular Economy Lab dat het Utrecht Sustainability Institute organiseert in samenwerking met het Kenniscentrum Papier en Karton op 28 januari in het Academiegebouw in Utrecht.

Papier- en kartonproducten worden over de hele linie al voor ruim 80 procent gemaakt uit oudpapier. Toch is er ook in onze sector nog veel te winnen. Het doel is om tijdens het lab in kaart te brengen wat er in de afgelopen 5 jaar is bereikt en voor welke duurzaamheidsuitdagingen ‘papier en karton’ nu staat. Arie Hooimeijer, directeur van het Kenniscentrum Papier en Karton, licht toe welke nieuwe businessmodellen er zijn en hoe deze kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van duurzaamheid en grondstoffenefficiency.

Vervolgens wordt door middel van interviews met Wienus van Oosterum (directeur Papier Recycling Nederland), Pieter Reus (Onsburo, voorheen Gemeente Eindhoven) en Taco Kingma (Friesland Campina) geïnventariseerd hoe deze uitdagingen opgelost kunnen worden door het anders en/of beter organiseren van productketens. Deze mogelijke oplossingen worden besproken in een interactieve paneldiscussie met de zaal, waarbij onder andere wordt gekeken naar kwalitatief hoogwaardige recycling, het vergroten van het bewustzijn bij burgers, het leasen van vezels en de verantwoordelijkheid van de industrie. Daarna wordt Math Jennekens (Sappi Europe) door studenten geïnterviewd over zijn toekomstvisie op het sluiten van de kringloop van papier en karton. Tot slot worden gezamenlijk conclusies en vervolgacties geformuleerd.

De ontvangst is vanaf 19.30 en het programma start om 20.00. De avond wordt om 22.00 afgesloten met een netwerkborrel. Meer informatie en het programma vindt u hier. Deelname is gratis, meld u direct aan.