Laatste nieuws

CO2-efficiency Nederlandse sectoren: papier en karton koploper

Dit jaar deed de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) onderzoek naar de CO2-efficiency van de Nederlandse industrie die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) valt.

In dit onderzoek vergelijkt de NEa de benchmark uit 2008 (de 10 procent meest CO2-efficient presterende installaties) met de situatie anno 2018. de inzet op energie-efficiëntie betaalt zich uit: we scoren 35 procent beter dan de benchmark.

De papier- en kartonsector stoot ruim tweehonderd ton minder CO2 uit dan de schoonste 10 procent van Europa in 2008. Binnen onze sector scoort het overgrote deel van de bedrijven beter dan de benchmark; een enkeling blijft iets achter. Dat toont aan dat we op het vlak van verduurzaming op schema liggen, maar dat er nog steeds winst mogelijk is.