Laatste nieuws

Drie papierbedrijven ondertekenen Limburgs Energie Akkoord

Dinsdag 20 februari ondertekenden een aantal grote Limburgse bedrijven het Limburgs Energie Akkoord (LEA). Onder hen Smurfit Kappa Roermond Papier, WEPA Nederland en Sappi.

Daarmee beloven ze een duurzamere energiehuishouding een prominente plek in hun bedrijfsvoering te geven. Het terugbrengen van de CO2-emissie is van groot belang en met dit akkoord hoopt Limburg een stevige bijdrage te leveren aan het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen.

De deelnemende bedrijven en overige partijen worden structureel bij elkaar gebracht om kennis en ervaringen uit te wisselen, invulling te geven aan toekomstscenario’s en te discussiëren over investeringsbeslissingen op het gebied van verduurzaming.

Ook energiescans en onderzoeken naar technische haalbaarheid van energie-oplossingen maken onderdeel uit van het LEA.

Foto onder: Wouter Lap (Smurfit Kappa Roermond Papier) ondertekent het akkoord