Laatste nieuws

Duurzaamheids-
ambities provincie Gelderland en sector sluiten naadloos aan

Woensdag 26 augustus bracht gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (Gelderland, CDA) een bezoek aan onze sector. Bij Schut Papier in Heelsum ging hij in gesprek met de directeuren van de Gelderse papier- en kartonbedrijven tijdens het halfjaarlijks papieroverleg.

Belangrijkste gespreksonderwerp was het Gelders Energieakkoord. Van Dijk en de bedrijven bespraken de wederzijdse verduurzamingsambities. Warmte voor de industrie moet centraal staan bij de uitvoering van de gezamenlijke doelen: zowel bij provincie, sector als individuele bedrijven.

Van Dijk wil af van de afhankelijkheid van conventioneel gas en zoekt naar alternatieven. Dat sluit naadloos aan op de strategische innovatieagenda (CSF) van de papier- en kartonsector, waarin het wegnemen van belemmeringen voor de verduurzaming van warmte (biogas, restwarmte) het uitgangspunt is.

Ter afsluiting van het bezoek volgde een rondleiding. Van Dijk toonde zich enthousiast over het productieproces en de innovaties van Schut Papier.

Van Dijk bij Schut Papier II