Laatste nieuws

Veilige en betrouwbare voedselketen topprioriteit

De Nederlandse papier- en kartonsector hecht hoge waarde aan een veilige en betrouwbare voedselketen. De branche neemt bezorgdheid over de mogelijke migratie van componenten uit verpakkingen naar voedsel zeer serieus.

In de publicatie van foodwatch – een organisatie die opkomt voor het recht van consumenten op eerlijk, veilig en gezond voedsel – wordt gesteld dat in kartonnen voedselverpakkingen uit gerecycled papier minerale oliën voorkomen die een risico vormen voor de volksgezondheid. De Nederlandse papier- en kartonindustrie onderkent dat migratie van minerale oliën naar voedsel onwenselijk is. Hoewel wetenschappelijk onderzoek het risico van minerale oliën voor de consument niet heeft bevestigd, zijn we voorstander van invoering van Europese wetgeving op dit gebied.

In afwachting van deze wetgeving heeft de sector uit voorzorg een aantal acties in gang gezet, waaronder de geleidelijke afschaffing van op minerale olie-gebaseerde oplosmiddelen en inkten binnen de eigen keten:

  • De sector is in actieve dialoog met de nationale en Europese Voedsel- en Warenautoriteiten en met overige relevante spelers in de keten, zoals inktproducenten en uitgeverijen. Dat verzekert een goede samenwerking om onwenselijke neveneffecten van recycling te voorkomen.
  • Hoewel migratie van minerale oliën naar voedingsmiddelen voorkomen dient te worden, is er geen reden tot acute paniek. Er is eveneens geen noodzaak tot aanpassing van eetgewoonten (UK Food Standards Agency; 2011). De schadelijke effecten van deze oliën zijn continu onderwerp van wetenschappelijke en toxicologische studies, maar leiden vooralsnog niet tot een eenduidige conclusie.
  • CEPI – de federatie die de belangen behartigt van Europese fabrikanten van papier en karton – heeft sectorrichtlijnen geformuleerd voor materialen en artikelen die met voedsel in contact komen. Uitgangspunt van deze voedselrichtlijnen is dat papier en karton hun bestanddelen niet overdragen aan voedsel in hoeveelheden die de volksgezondheid kunnen schaden.
  • Het wegnemen van de oorzaak is de meest duurzame oplossing. Er zijn reeds succesvol grootschalige drukproeven uitgevoerd met inkten vrij van minerale oliën. Ketenpartijen in de papier- en kartonsector worden op het hart gedrukt over te stappen op deze alternatieve inkten.
  • De papier- en kartonsector werkt aan verpakkingsoplossingen die de migratie van eventuele schadelijke bestanddelen onmogelijk maken.

Tot slot benadrukken we het belang van de circulaire, biobased economie en daarmee het behoud van recycling in de papier- en karton-verpakkingsketen, als toonaangevend voorbeeld van efficiënt gebruik van hulpbronnen en goede milieuprestaties.