Laatste nieuws

Energiebesparing: papier en karton hebben naam hoog te houden

Papier- en kartonsector stelt alles in het werk om doelstellingen te behalen.

Vandaag meldde de SER dat alle vijf doelen van het Energieakkoord binnen bereik zijn. De voor de papier- en kartonsector meest relevante passage is:

Voor de industrie zijn in het Energieakkoord afspraken gemaakt om tot 23 PJ energie in 2020 te besparen. Uit de NEV 2016, die in oktober uitkwam, bleek dat daarvan 12 PJ werd gerealiseerd. Voor de industrie zal worden geborgd dat het doel wordt gerealiseerd door de reeds ingezette intensiveringen. Conform de afspraken van eerder dit jaar heeft de energie-intensieve industrie aangegeven zeker te willen stellen dat de afgesproken energiebesparing van 9 PJ bij de energie-intensieve bedrijven gerealiseerd wordt. De minister van Economische Zaken heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat per 1 januari 2018 een verplichting wordt ingevoerd als de 9 PJ nog niet binnen bereik is. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij hun bijdrage recent hebben geleverd of zullen gaan leveren, voldoen daarmee al aan hun verplichting.

Naam hoog te houden
Onze sector doet alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt om te voldoen aan de eisen op het vlak van energiebesparing. De sector heeft immers een naam hoog te houden.

24 procent bespaard
Uit een in 2014 verschenen rapport blijkt namelijk dat Nederlandse producenten van papier en karton en hun partners in de afgelopen jaren een energiebesparing van 24 procent realiseerden. Daarmee is de sector hard op weg om de vooraf als onmogelijk bestempelde doelstelling – een halvering van het energieverbruik in 2020 – te behalen.

In een animatie tonen we aan wat de geheimen zijn van onze succesvolle energiebesparingsaanpak: