Laatste nieuws

Europese Commissie presenteert Energie-Unie

De Europese Commissie publiceerde haar mededeling over de Energie-Unie.

Het is een Europees programma dat tot doel heeft de interne energiemarkt beter vorm te geven en klimaatverandering tegen te gaan. Hiermee wil de Commissie bereiken dat heel Europa verzekerd is én blijft van een betrouwbare energievoorziening. Ook moet de Europese Unie een overgang maken van fossiele naar duurzame energie.

Het Energie-Uniepakket bestaat uit twee delen:

  • De strategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid.
  • Het Protocol van Parijs – Een blauwdruk voor de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering na 2020.

De Energie-Unie biedt een overzicht van actiepunten die variëren van een goede uitvoering van de bestaande wetgeving, de oprichting van onderzoeksprogramma’s en een innovatiestrategie voor energie. Het gaat over energievoorzieningszekerheid, een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt, energie-efficiëntie, een CO2-arme economie en onderzoek, innovatie & concurrentievermogen.

Het is een ambitieus voorstel dat sterk afhankelijk is van proactieve follow-up. Gezien het feit dat het EU-energiebeleid een gedeelde bevoegdheid van de lidstaten is, moet de Europese Commissie de toegevoegde waarde van de coördinatie op EU-niveau aantonen. Het Energie-Uniepakket is een begin en wordt de komende maanden uitvoerig besproken.

De belangrijkste acties in het Energie-Uniepakket:

• Strikte handhaving van bestaande regels, wetgeving en concurrentie
• Minder fossiel – meer hernieuwbaar
• Voorzieningszekerheid (bronnen, leveranciers, routes)
• Focus op vervoer
• Infrastructuur
• Focus op gebouwen
• Onderzoek
• Sterkere bevoegdheden EU-regelgevers