Laatste nieuws

Europese papier- en kartonindustrie presenteert plannen voor CO2-arme sector

De Europese industrie staat voor een belangrijke uitdaging: over minder dan tien jaar moet de hoeveel CO2-uitstoot zijn gehalveerd ten opzichte van 1990.

Deze week presenteerde CEPI – de overkoepelende vereniging van de Europese papier- en kartonsector – het plan waarmee wij denken onze klimaatambities te kunnen verwezenlijken en – niet onbelangrijk – andere sectoren kunnen helpen hun footprint te verlagen.

Het papiermanifest focust op drie onderdelen:

  • Productvervanging
  • Duurzaam bosbeheer
  • Emissiereductie tijdens productieprocessen

Onze sector speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering door onmiddellijke en betaalbare oplossingen aan te reiken. Het deze week gepresenteerde actieplan toont haarfijn aan wat de toegevoegde waarde van onze sector is en benoemt de zaken die nodig zijn om onze ambities werkelijkheid te laten worden.

Een uitgebreide toelichting vind je op de website van CEPI.