Laatste nieuws

Europese statistieken papiersector 2013 beschikbaar

CEPI - de Europese branchevereniging van de papier- en kartonindustrie - verzamelde sectorstatistieken over 2013.

Deze statistieken schetsen een compleet beeld van de papier- en kartonindustrie in Europa. Productiecijfers, consumptie, gegevens over pulp en grondstoffen, maar ook milieu- & energiecijfers en arbo-gerelateerde informatie is het overzicht opgenomen.

Uit de statistieken blijkt dat het aandeel van grafisch papier afneemt. Daar staat tegenover dat ‘verpakkingen’ en ‘sanitair papier’ groei laten zien.

U vindt deze statistieken op www.cepi.org. In het VNP jaarverslag over 2013 vindt u de cijfers van de Nederlandse papier- en kartonsector.