Laatste nieuws

Gemeenten en PRN vernieuwen papiervezelconvenant

Nederlandse gemeenten (VNG) en de Nederlandse papier- en kartonketen (vertegenwoordigd door PRN) sloten op 1 mei 2015 een nieuw papiervezelconvenant. Voor de meer dan 360 gemeenten die lid zijn van PRN regelt het convenant dat de inzameling van oudpapier en karton ook geborgd is wanneer de internationale marktprijs zeer laag is.

Het convenant treedt met terugwerkende kracht in werking van 1 januari 2015 tot 31 december 2018.

Circulaire economie
Grondstoffen worden steeds schaarser. De winning gaat ten koste van milieu, leefbaarheid en is op langere termijn onhoudbaar. Een belangrijk middel om dit tegen te gaan is het slimmer inzamelen en recyclen van ons afval. Op die manier kunnen we de daarin aanwezige grondstoffen hergebruiken voor nieuwe producten en werken we aan een circulaire economie.

Convenant
Nederlanders recyclen veel van het gebruikte oudpapier en karton:  ruim 85 procent. Als gemeenten en papierindustrie zorgen we er samen voor dat dit ook mogelijk is als het economisch even tegen zit. Dankzij het convenant ontvangen gemeenten minimaal € 25 voor 1.000 kilo oudpapier om zo de inzameling te financieren, óók wanneer de internationale marktprijs fors daalt.

Daarnaast garanderen oudpapierondernemingen dat het papier ook echt wordt afgenomen en gemeenten er niet mee blijven zitten.