Laatste nieuws

Geslaagde intervisiedag
safety checkers

Onder de rook van Tata Steel, Crown Van Gelder en de Noordzeesluizen kwamen vrijdag dertig safety checkers in IJmuiden bijeen om te leren, inspireren en ervaringen uit te wisselen.

Centraal stond de rol van de safety checker: heeft hij/zij een signalerende, adviserende of afdwingende functie?

Inhoudelijke thema’s waren machineveiligheid en duurzame inzetbaarheid. Met rollenspellen, discussies en stellingen werkten we onder leiding van Rob van de Walle (Apply Opleidingen & Advies) aan nog meer veiligheid in onze sector.

Hoogtepunt was de ‘Battle Duurzame Inzetbaarheid’, waarin teams met oplossingen voor het in hun ogen grootste knelpunt op dit gebied kwamen. Het winnende concept – C(h)ampagne Bewustwording – was goed voor een weekend Antwerpen!

Dank aan Wim Slagter (Eska), Gerben Bulten (Coldenhove Papier), Miklas Dronkers (Crown Van Gelder) en alle deelnemers voor hun bijdrage en tot ziens op de editie van 2018!