Laatste nieuws

Van Houtum en Noble Environmental Technologies beginnen joint venture

‘Een unieke stap in de geschiedenis van Van Houtum.’ Zo omschrijft directeur Bas Gehlen de samenwerking die Van Houtum en het bedrijf Noble Environmental Technologies starten.

In de papierfabriek in Swalmen wordt nog dit jaar een proeffabriek geïnstalleerd waar beide bedrijven hun kennis en ervaring inbrengen om innovatieve ECOR-producten te gaan maken. Daartoe richten zij een joint venture op.

Directeur Bas Gehlen (Van Houtum) en Eric Logtens (Noble), Corporate Director Circular Economy: ‘Onze bedrijven hanteren dezelfde strategie, we gebruiken afvalstromen voor onze productie. Alleen van Houtum maakt tissuepapier en Noble maakt ECOR-panelen. Onze bedrijven vormen een unieke combinatie. Van Houtum brengt gespecialiseerde kennis en kunde van cellulosegrondstoffen en de behandeling hiervan in, terwijl Noble na 10 jaar R&D een unieke technologie heeft ontwikkeld waarbij met enkel het gebruik van water, druk en warmte ECOR-panelen kunnen worden geperst.’

Door aanbieders van cellulose-afvalstromen en afnemers van de ECOR die hieruit wordt ontwikkeld samen te brengen, creëren de bedrijven een uniek onderzoek- en innovatiecentrum. Met de input van kennis en ervaring van de mensen van Van Houtum en collega’s bij Noble bieden zij een plek, waar organisaties en bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau kunnen samenkomen om te co-creëren en afvalstromen te upcyclen.

Er is een overeenkomst gesloten om samen een joint venture te beginnen. Eric Logtens: ‘Van Houtum is voor ons de ideale partner en expert in ons nieuwe bedrijf. Zij hebben bewezen over het juiste DNA en perspectief te beschikken in denken over duurzaamheid. Ik verwacht veel synergie-effect uit onze samenwerking.’

De joint venture biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst van Van Houtum. Gehlen: ‘Met behulp van de proeffabriek willen we zo snel mogelijk een nieuwe productielijn installeren. Het wordt een spannende tijd. We weten wel waar het begint, maar niet waar het ophoudt.’

Van Houtum en Noble willen nog dit jaar met de proeffabriek starten. Eric Logtens: ‘Ik spreek liever over een Research & Development faciliteit. Er zijn enorm veel partijen die hun afvalstromen willen optimaliseren en het gebruik van grondstoffen of ongezonde materialen willen elimineren. Wij bieden een platform waar deze partijen hun cellulosereststromen kunnen ontwikkelen tot een ECOR-variant die kan worden toegepast in relevante producten en toepassingen.’

Zie ook ‘Papierfabriek gaat spaanplaat maken van drankbekers‘ uit het FD van 9 januari.