Laatste nieuws

‘Beleidsmakers overtuigen van belang behoud WKK’

Jobien Laurijssen is energie- en duurzaamheidsmanager bij Smurfit Kappa Roermond Papier. Onlangs promoveerde zij op haar proefschrift 'Energy use in the paper industry'.

Jobien, van harte gefeliciteerd! Hoe heb je je promotie beleefd?
Dank je wel. De promotiedag zelf was een hele ervaring. Spannend natuurlijk om ten overstaan van vrienden, familie en collega’s uit de papierindustrie je proefschrift te verdedigen. Ik werd 45 minuten aan de tand gevoeld door een commissie van 6 professoren, allemaal experts op hun eigen vakgebied, en afkomstig uit zowel Nederland als Duitsland. Gelukkig werd de inspanning beloond met een mooie toespraak van mijn begeleidende professoren en natuurlijk de bul en bijbehorende titel.

Hoe kwam je erbij onderzoek te doen naar dit onderwerp?
Toen ik in 2006 bij Kenniscentrum Papier en Karton ging werken kwam Arie Hooimeijer met het idee om de baan te combineren met een promotie aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht, waar ik ook heb gestudeerd. Het onderwerp moest natuurlijk dicht bij mijn werk liggen en daarom werd het energiegebruik in de papierindustrie. Iets waar ik me de afgelopen 7 jaren ook beroepsmatig mee bezig heb gehouden.

Welke bevindingen deed je?
Ik heb de papierindustrie van verschillende kanten doorgelicht en onderzocht waar mogelijkheden liggen om energie te besparen, energiekosten te reduceren en de CO2-impact te verkleinen. Daarbij heb ik gekeken naar mogelijkheden in het productieproces zelf, maar ook in de keten en aan de energieopwekkingskant. Het bleek dat er nog aanzienlijke kansen voor de Nederlandse industrie liggen om energie te besparen, vooral in de droogpartij. Mijn onderzoek toont ook aan wat we al bereikt hebben door bijvoorbeeld WKK en de hoge mate van papierrecycling in Nederland. Ik was hierdoor niet verrast, maar hoop dat dit onderzoek beleidsmakers kan overtuigen van het belang van behoud van WKK in de Nederlandse papierindustrie.

Je verrichtte onderzoek naar zowel energiegebruik als recycling. Op welk onderwerp is de meeste winst te behalen?
Het recyclingpercentage in Nederland is al erg hoog, vasthouden is hier het devies. Andere landen kunnen hier vaak nog een behoorlijke slag maken. Voor de Nederlandse bedrijven kunnen de meeste winst behalen in het verhogen van energie-efficiëntie waarmee papier wordt geproduceerd. Ook omdat de kosten van energie in Nederland relatief hoog liggen ten opzichte van andere landen. Sinds de start van mijn onderzoek heeft de sector overigens al mooie resultaten behaald.

Welke tip heb je voor papierfabrieken om hun energiehuishouding (nog) beter te beheersen?
Dat begint natuurlijk met focus op energie en het monitoren van je verbruik, want als je niet weet waar je staat, kun je je moeilijk verbeteren. Er zijn nog zeker bedrijven die op de ‘traditionele’ thema’s als het verhogen van drogestofgehaltes en dauwpuntverhoging veel kunnen halen. Maar daarnaast is ook nieuwe ontwikkeling nodig op bijvoorbeeld restwarmtebenutting, droge veredeling en alternatieve energiebronnen. Gelukkig pakt de sector dit binnen de Energietransitie Papierketen collectief op en daar moeten de bedrijven hun voordeel mee doen!