Laatste nieuws

Jaarverslag VNP over 2015 gepubliceerd!

Deze week verscheen het VNP-jaarverslag over 2015.

In dit kleurrijke boekwerk komen alle onderwerpen die momenteel spelen in de sector aan bod: energiereductie, milieuwinst, duurzaamheid, veilig werken, statistieken en de CSF, onze innovatieagenda.

Daarnaast kent het verslag traditiegetrouw een themadeel. Dit jaar is dat ‘papier daagt je uit!’. Zeventien jonge medewerkers en stagiairs vertellen over hun entree in de wereld van papier en karton. Welke beeld hadden zij van de sector? In hoeverre kwamen hun verwachtingen uit? Waarom is dit de tofste sector om in te werken? Lees hun verhalen en oordeel zelf!

Veel leesplezier!

Jimmy Jansen