Laatste nieuws

Geslaagde ledenvergadering 'Doorbraken in energiebesparing'

De VNP organiseerde dinsdagmiddag 30 mei haar openbare leden-
vergadering in de Caballero Fabriek in Den Haag. Thema: doorbraken in energiebesparing. Vijf kleurrijke pitches vormden de kern van het programma.

Als koploper in de energietransitie staat de papier- en kartonsector te trappelen nieuwe stappen te zetten. Onze ambitie om in 2050 de CO2-emissie met minstens 80 procent te verminderen, daagt ons uit te speuren naar radicale verbetering van de energie-efficiëntie: dat betekent een zoektocht naar echte doorbraken, zoals papier maken zonder water.

Kick-off
Marjan Minnesma (directeur Urgenda) trapte af. We moeten snel verduurzamen, er is geen tijd te verliezen, luidt haar credo. Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt realiseert zij een heleboel duurzaamheidsprojecten. De urgentie is groot: zowel burgers als het bedrijfsleven moeten alle zeilen bijzetten om de opwarming van de aarde beheersbaar te houden.

Daarna was het podium aan Bert Bodewes (Eska & CSF4): hij schetste de reputatie van onze sector op het vlak van energiebesparing, maar geeft aan dat de tijd van ‘een procentje hier en daar’ voorbij is. Er moeten dingen radicaal anders. Wie helpt ons daarbij?

Pitches
Daarna stalen vijf organisaties de show: in korte bijdragen maakten zij duidelijk welke bijdrage ze kunnen leveren aan realisatie van onze ambities. Zowel de niet-techneuten van Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de dwarsdenkers van Permanent Beta, de jonge honden van TGLE, de technologiescouts van Findest als de open innvators van ISPT kwamen met interessante, inspirerende, anders-dan-anders en in alle gevallen creatieve suggesties.

We danken al onze gasten voor hun bijdrage!


Rene Kort (Schut Papier) leidt onze zoektocht naar doorbraken in energiebesparing