Laatste nieuws

Leerlingen Graafschap College bezoeken Papierfabriek Doetinchem

Maandag 1 juni brachten 30 leerlingen van het Graafschap College uit Doetinchem een bezoek aan Papierfabriek Doetinchem.

Het bezoek vond plaats in het kader van ‘de week van het papier’. De leerlingen volgen de opleiding ‘Middenkader Engineering, richting Mechatronica en zitten in het derde jaar van de opleiding.

Bart Broens, operationeel directeur, gaf een toelichting op het productieproces en de afzetmarkten. Daarna werd ter gelegenheid van de week van het papier een filmpje getoond: ‘De papierindustrie daagt je uit’. Hierin wordt zichtbaar dat de papiersector medewerkers, met name technisch-opgeleide mensen, volop kansen biedt zich te ontplooien. Ook Papierfabriek Doetinchem heeft regelmatig vacatures en stageplekken voor technisch en/of technologisch opgeleide mensen.

De leerlingen werden vervolgens in groepen verdeeld, waarna de rondleiding volgde. Naast de algemene route was ruimte en tijd ingericht voor een vijftal deelgebieden van technische aard. Gezien de achtergrond van de leerlingen werden de sprinklerinstallatie, de Warmte Kracht Centrale en het ketelhuis, een scanner die in-line papiereigenschappen kan meten, de besturing op de afdeling stofvoorbereiding en de nieuwe droogkapinstallatie van PM 3 bekeken.

Er werden tijdens de rondleiding interessante vragen gesteld en de meeste leerlingen wisten niet dat er zoveel bij komt kijken voordat een rol papier de fabriek verlaat.

Dat de rondleiding als leerzaam werd ervaren, blijkt uit het feit dat het Graafschap College zich aanbevolen houdt in de toekomst nog eens een bezoek te brengen aan Papierfabriek Doetinchem. Een geslaagde middag!

Rondleiding Papierfabriek Doetinchem I