Laatste nieuws

Maarten Camps, SG Ministerie van Economische Zaken, bezoekt sector

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland waarin wordt gewerkt aan verbindingen voor een vernieuwende economie. Precies de zaken waarin de papier- en kartonsector zich herkent. Wij staan voor een hightech omgeving, waarin op circulaire en duurzame wijze producten worden gemaakt die we 24 uur per dag gebruiken. In een gesprek met secretaris-generaal Camps werd duidelijk dat beide partijen veel voor elkaar kunnen betekenen.

Camps - papiermachine III

Vrijdag 4 september bracht Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, een bezoek aan Smurfit Kappa Roermond Papier. Camps toonde zich enthousiast over wat er in onze sector gebeurt, bijvoorbeeld het onderzoek naar het gebruik van deep eutectic solvents (DES). Die maken het mogelijk veel energiezuiniger te produceren en meer waarde te halen uit grondstoffen. We vragen steun van het ministerie om te zorgen dat deze baanbrekende technologie in Nederland verder wordt ontwikkeld: zowel in de pilotfase als wat betreft een toekomstige proeffabriek.

Met Henk van Houtum (voorzitter VNP), Jo Cox (CEO Smurfit Kappa Roermond Papier), Marco Mensink (directeur CEPI) en Gerrit Jan Koopman (directeur VNP) sprak hij uitgebreid over de bijdrage van de papier- en kartonsector aan de transitie naar een circulaire economie. Ook over recycling en het gebruik van alternatieve grondstoffen werd intensief gepraat. Jeroen Steeghs (permanent vertegenwoordiger van Nederland in de EU) nam eveneens deel aan het programma.

Marco Mensink schetste het Europese speelveld, waarin ETS (handel in emissierechten) en een level playing field belangrijke aandachtsgebieden zijn. Ook het aanstaande Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie kwam aan bod.

Camps gaf na afloop aan een inspirerende, leerzame dag te hebben gehad en de boodschap van de sector te verspreiden in Den Haag. Wij danken onze gasten hartelijk voor hun interesse in de wereld van papier en karton.