Laatste nieuws

Nederland Europees kampioen papierrecycling!

In een jaar waarin Oranje ontbreekt op het Europees Kampioenschap voetbal, is er toch Nederlands succes te melden: Nederland is Europa’s beste op het gebied van papierrecycling. Nergens wordt meer oud papier ingezet door papier- en kartonfabrieken dan in ons land. Maar liefst 83 procent van het nieuwe papier en karton heeft oud papier als grondstof.

Dit cijfer toont aan dat inzameling van oud papier nuttig en nodig is. Zonder inzameling is recycling immers niet mogelijk. En of het nou het pak hagelslag aan de ontbijttafel, de verpakking van een online-aankoop, een toiletrol of de eierdoos in de supermarkt is: de grondstof is oud papier. Papier gaat gemiddeld 7 à 8 keer mee voordat het het einde van zijn levenscyclus bereikt. Recycling leidt tot vermindering van de afvalberg, betekent duurzame inzet van gebruikte materialen, zorgt voor een afname van energie- en waterverbruik en vergroot de betrokkenheid van de samenleving bij verduurzaming.

Afval wordt grondstof
Naast massale inzet van oud papier in zijn productieproces, werkt de Nederlandse papier- en kartonsector op andere manieren aan duurzaam gebruik van grondstoffen. Sinds kort worden onder andere gras, tomatenvezels, olifantsgras en drankenkartons gebruikt om papier en karton van te maken. Het mooie is: materiaal dat tot voor kort werd gezien als afval, krijgt een tweede leven in papier- en kartonproducten. Uiteraard worden ook deze papiersoorten na gebruik ingezameld en gerecycled tot nieuw papier of karton. Zo zijn papier en karton een schoolvoorbeeld van een circulaire sector.

De week van het papier
Deze week (30 mei-5 juni) laten we veel jongeren zien wat de papier- en kartonsector te bieden heeft. Groepen studenten bezoeken in het kader van ‘de week van het papier’ een papierfabriek om met eigen ogen te zien hoe papier maken in zijn werk gaat, op welke manieren de sector werkt aan duurzaamheid en welke carrièremogelijkheden er zijn.