Laatste nieuws

Industrie vermindert energiegebruik; papier & karton scoort prima

Uit milieu- en kostenoverwegingen is zuinig omgaan met energie steeds belangrijker. De Nederlandse industrie zet belangrijke stappen om de benodigde energie in haar productieprocessen te verminderen.

Sinds 2002 daalde het verbruik met ruim 10 procent, terwijl het productievolume met ruim 10 procent steeg. Ook de papierindustrie scoort goed op het gebied van energiebesparing, zo blijkt uit een rapportage van het economisch bureau van de ING Bank (zie ‘downloads’ aan de linkerzijde van deze pagina voor het gehele document).

In de papier- en kartonindustrie heeft energiebesparing een eigen transitieprogramma. Doel van dit programma is halvering van het energieverbruik in de sector in 2020. Om dat doel te bereiken wordt volop kennis uitgewisseld tussen papier- en kartonfabrieken. Daarnaast presenteerden acht papier- en kartonbedrijven onlangs tijdens een bijeenkomst hun best practices op het gebied van energiebesparing. Onder ‘downloads’ aan de linkerzijde van deze pagina vindt u het boekje waarin deze beste praktijken worden toegelicht.

De sector zet zich de komende jaren onverminderd in om de doelstellingen op het gebied van energiebesparing te realiseren.